ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนัดดา กันทาหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2561,15:53  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..