ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว (อ่าน 71) 19 ก.ค. 62
ประกาศหยุดเรียนและการหยุดชดเชย (อ่าน 87) 09 ก.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว (อ่าน 79) 09 ก.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว (อ่าน 63) 02 ก.ค. 62
ประกาศผลการสรรหาบริษัทประกันภัย (อ่าน 77) 21 มิ.ย. 62
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารจะสรรหาบริษัทประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม บริษัทประกันชีวิตแห่งไหนสนใจ ติดต่ (อ่าน 91) 11 มิ.ย. 62
ข้อมูลโรงเรียนต่อต้านสุจริต (อ่าน 77) 28 พ.ค. 62
ประกาศการย้ายนักเรียนเข้าเรียน (อ่าน 192) 21 มี.ค. 62
แบบคำร้องขอใบรับรองนักเรียน (อ่าน 145) 15 มี.ค. 62
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 264) 27 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 184) 27 ก.พ. 62
กำหนดวันรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 203) 17 ก.พ. 62
การอนุญาติให้บุคคลภายนอกมาจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่นเนื่องในประเพณีออกหว่า (อ่าน 215) 02 ต.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 243) 18 ก.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจะเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 (อ่าน 377) 06 ก.ค. 61
แบบคำร้องขอใบรับรองนักเรียน (อ่าน 339) 13 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 328) 03 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่ครัว (อ่าน 322) 03 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่ออนุญาตให้เข้ามาขายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 262) 03 พ.ค. 61
วันรับชุดนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 293) 05 เม.ย. 61
เลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่-อ.1-2-ป.1-ปีการศึกษา-2561 (อ่าน 364) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 และระดับชั้น อนุบาล 2 (อ่าน 370) 13 มี.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 654) 05 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 366) 19 ก.พ. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจะเดือน มกราคม 2561 (อ่าน 451) 02 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 (อ่าน 359) 09 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย จากสํานักโภชนาการ กรมอนามัย (อ่าน 499) 04 ม.ค. 61