ข่าวประชาสัมพันธ์
การอนุญาติให้บุคคลภายนอกมาจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่นเนื่องในประเพณีออกหว่า (อ่าน 44) 02 ต.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 107) 18 ก.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจะเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 (อ่าน 152) 06 ก.ค. 61
แบบคำร้องขอใบรับรองนักเรียน (อ่าน 156) 13 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 181) 03 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่ครัว (อ่าน 165) 03 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่ออนุญาตให้เข้ามาขายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 166) 03 พ.ค. 61
วันรับชุดนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 206) 05 เม.ย. 61
เลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่-อ.1-2-ป.1-ปีการศึกษา-2561 (อ่าน 237) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 และระดับชั้น อนุบาล 2 (อ่าน 243) 13 มี.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 479) 05 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 262) 19 ก.พ. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจะเดือน มกราคม 2561 (อ่าน 253) 02 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 (อ่าน 262) 09 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย จากสํานักโภชนาการ กรมอนามัย (อ่าน 289) 04 ม.ค. 61