ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการย้ายนักเรียนเข้าเรียน (อ่าน 68) 21 มี.ค. 62
แบบคำร้องขอใบรับรองนักเรียน (อ่าน 54) 15 มี.ค. 62
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 104) 27 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 78) 27 ก.พ. 62
กำหนดวันรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 94) 17 ก.พ. 62
การอนุญาติให้บุคคลภายนอกมาจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่นเนื่องในประเพณีออกหว่า (อ่าน 119) 02 ต.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 175) 18 ก.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจะเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 (อ่าน 247) 06 ก.ค. 61
แบบคำร้องขอใบรับรองนักเรียน (อ่าน 237) 13 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 251) 03 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่ครัว (อ่าน 238) 03 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่ออนุญาตให้เข้ามาขายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 206) 03 พ.ค. 61
วันรับชุดนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 245) 05 เม.ย. 61
เลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่-อ.1-2-ป.1-ปีการศึกษา-2561 (อ่าน 290) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 และระดับชั้น อนุบาล 2 (อ่าน 293) 13 มี.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 548) 05 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 311) 19 ก.พ. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจะเดือน มกราคม 2561 (อ่าน 350) 02 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 (อ่าน 290) 09 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย จากสํานักโภชนาการ กรมอนามัย (อ่าน 335) 04 ม.ค. 61