ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการย้ายนักเรียนเข้าเรียน (อ่าน 6) 21 มี.ค. 62
แบบคำร้องขอใบรับรองนักเรียน (อ่าน 7) 15 มี.ค. 62
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 34) 27 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 26) 27 ก.พ. 62
กำหนดวันรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 42) 17 ก.พ. 62
การอนุญาติให้บุคคลภายนอกมาจัดจำหน่ายสินค้าและการละเล่นเนื่องในประเพณีออกหว่า (อ่าน 75) 02 ต.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 139) 18 ก.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจะเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 (อ่าน 193) 06 ก.ค. 61
แบบคำร้องขอใบรับรองนักเรียน (อ่าน 197) 13 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 216) 03 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่ครัว (อ่าน 202) 03 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่ออนุญาตให้เข้ามาขายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 180) 03 พ.ค. 61
วันรับชุดนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 222) 05 เม.ย. 61
เลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่-อ.1-2-ป.1-ปีการศึกษา-2561 (อ่าน 260) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 และระดับชั้น อนุบาล 2 (อ่าน 266) 13 มี.ค. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 510) 05 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 289) 19 ก.พ. 61
วารสารโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจะเดือน มกราคม 2561 (อ่าน 305) 02 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 (อ่าน 277) 09 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย จากสํานักโภชนาการ กรมอนามัย (อ่าน 314) 04 ม.ค. 61