ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 62 — ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,08:58   อ่าน 57 ครั้ง