ภาพกิจกรรม
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายกรัฐมนตรี กำชับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลและตรวจสอบมิให้มีการทุจริตอาหารกลางวัน กรณีเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ช.ตรวจพบในโรงเรียนตามท่ีเป็นข่าวหลายแห่ง เข้าข่ายทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของเด็กนักเรียนและเยาวชน เพราะถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของชาติ และการศึกษาเป็นเรื่องพื้นฐานท่ีสำคัญของการพัฒนาประเทศเช่นกัน โดยอำเภอแม่สะเรียงตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ได้จัดอาหารกลางวัน ข้าวผัดกุนเชียง ประกอบด้วย ไข่ หมู ผัก และผลไม้ ซึ่งมีจำนวนพอเพียงกับนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,08:51   อ่าน 44 ครั้ง