ภาพกิจกรรม
งานสมโภชน์ ทองสวัสดิ์ 111 ปี
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารได้จัดงานสมโภชน์ ทองสวัสดิ์ 111 ปี  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยในงานช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมขึ้นจอมสำหรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและได้จัดงานสมโภชน์ ทองสวัสดิ์ 111 ปี
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2561,18:44   อ่าน 308 ครั้ง