คณะผู้บริหาร

นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา