ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
15 ก.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 ประกาศหยุดเรียน
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ทำการปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 และสอนชดเชยในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 หยุดราชการในวันที่ 16-17 กรกฎาคา 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
11 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
18 มี.ค. 62 ถึง 19 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
12 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
02 ม.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 62 สอบโอเน็ต
30 พ.ย. 61 กิจกรรมกีฬาสี
23 พ.ย. 61 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 08.30 - 12.00 น. 
01 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ได้กำให้มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 08.30 - 12.00 น. 
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
08 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
26 ก.ค. 61 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
ชุดไทย/พื้นเมือง
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกำหนดจัดงานวันครูขึ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 
หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
08 มิ.ย. 61 การประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ในวัน ศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน 2561
หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการณ ห้องธุรการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
24 มี.ค. 61 ทดสอบวัดความพร้อมในการเรียน
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 วันรายงานตัว นักเรียนอนุบาล และ ป.1 ที่อาคารเอนกประสงค์นะคะ ส่วนสอบ ป.1 ใช้อาคาร ป.2-3 ชั้นบนทั้งหมด 5 ห้อง ค่ะ (ผู้ปกครองจะมาเช้ามากๆ ค่ะ)
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการณ ห้องธุรการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
28 ก.พ. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 – 2

เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการณ ห้องธุรการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
13 ม.ค. 61 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ณ สนามโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร   เวลา 08.00 - 16.00 น. วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 
สนามโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โครงการวันสำคัญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
14 ธ.ค. 60 กิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2560
กิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2560 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร   เวลา 08.00 - 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร / แต่งกายชุดสุภาพ โครงการวันสำคัญ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
27 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ครั้งที่ 2/2560  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.  วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560  
หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร / แต่งกายชุดสุภาพ โครงการประสานความสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
22 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมสามัคคีวิทยาคาร อาคาร 100 ปีทองสวัสดิ์  เวลา 09.00 - 12.00 น.  วันพุธ22 พฤศจิกายน 2560  
ห้องประชุมสามัคคีวิทยาคาร อาคาร 100 ปีทองสวัสดิ์ แต่งกายชุดสุภาพ โครงการประสานความสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ถึง 23 พ.ย. 61